FREDSSKATTALLIANSEN

Om alliansen

Om arbeidet i Norge for en fredsskattordning


Et forslag om å utrede saken ble fremmet i år 2000 av Hallgeir Langeland (SV) og behandlet i Stortingets finanskomité, men avvist. For å få støtte for å få reist saken der igjen har det i de siste årene vært drevet lokale underskriftskampanjer overfor flere kommune- og fylkesstyrer etter "innbyggerinitiativ"-ordningen (kommuneloven, 2003). Dette førte til at Vestfold fylkesutvalg (des. 2007) sendte en anbefaling til Stortinget om å utrede saken. En lignende anbefaling sendte Re kommune i Vestfold allerede i 2002. I Tønsberg (2006) falt et tilsvarende forslag med én stemme. I Vestfold fylkesutvalg ble det i desember 2007, også etter et "innbyggerinitiativ", flertall for å sende en henvendelse til Stortingets presidentskap med anmodning om å besørge en utredning. I Oslo er det samlet inn de påkrevde 300 underskriftene, men de er ikke levert til bystyret ennå.

Våren 2005 ga SV og Sp skriftlige tilsagn – i brev fra Kristin Halvorsen (SV) "vi vil absolutt vurdere dette positivt" og fra Marit Arnstad (Sp), som skrev at partiet "er åpen for å vurdere en slik utredning".

Det var lenge vesentlig Kvekernes fredsfondutvalg, basert i Tønsberg, som arbeidet med saken i Norge. Fra midten av 80-årene har de bl.a. skrevet i både lokale og landsdekkende avisene, vært intervjuet i radio og hatt møter med politikere – også sentralt i Oslo.

Men for å få kampanjen på en bredere basis gikk 7 organisasjoner i 2007 sammen om å danne Fredsskattalliansen. Foruten Kvekersamfunnet og NFL består den av Bestemødre for fred, FMK, IFOR Norge, IKFF og Seniorgruppa for Palestina.

Fredsskattalliansen hat tatt kontakt med politikere fra de fleste partier, for å skape den bredere oppslutningen om saken som trengs for å kunne få lagt den fram for Stortinget igjen. 

                                                               *

Tilsvarende kampanjer er i gang i de fleste vestlige land, men det har ennå ikke vært gjennomslag for en lovendring noe sted. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (CPTI), som er partipolitisk og religiøst uavhengig, har rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og fast representasjon i FNs menneskettighetskommisjon i New York og Genève.  (Se også www.cpti.ws.)

Det har vært arrangert internasjonale konferanser om temaet annethvert år siden 1986. I 2010 ble konferansen holdt i Norge (i Sandefjord) og i februar 2013 i Bogotà (Colombia).