FREDSSKATTALLIANSEN

Støttespillere

Kjente nordmenn som støtter saken

Kjente nordmenn som støtter fredsskattsaken (Utvidet liste september 2008):


Karsten Alnæs Johannes Joner
Kjersti Bjørgo  
Helen Bjørnøy Rosemarie Köhn
Jan Borgen Ida Lou Larsen
Ingeborg Breines Lars Andreas Larsen
Elin Brodin Oddbjørn Leirvik
Nils Butenschøn Eva Lian
Peter Butenschøn Sonja Lid
Eva Bødtker-Næss Ole Danbolt Mjøs
Odd Børretzen Kari Anne Moe
Nils Christie Halvor Moxnes
Erik Dammann Sidsel Mørck
Inge Eidsvåg Mette Newth
Trine Eklund  
Thomas Hylland Eriksen Tor Obrestad
Ståle Eskeland Heming Olaussen
Levi Fragell Gerd Grønvold Saue
Per Fugelli Inger Sitter
Berge Furre Halfdan Sivertsen
Lars Gule Margaret Skjelbred
Jostein Gaarder Wera Sæther
Halle Jørn Hanssen Svein Tindberg
Arne Haugestad Stig Utnem
Fredrik S. Heffermehl Unni Wikan
Anders Heger  
Ottar Hellevik Peter Normann Waage
Vigdis Hjorth Stein Ørnhøi
Helge Hognestad Berit Ås
Knut Holtedahl Kirsti Aasen
Jacob Jervell