FREDSSKATTALLIANSEN

Lenker


Lenker til organisasjonene i Fredsskattalliansen:

 

Bestemødre for fred: http://bestemodreforfred.com

Folkereisning mot krig (FMK): http://ikkevold.no/tema/fmk

IFOR Norge (Internasjonal fellesskap for forsoning): http://ifor.no

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF): http://ikff.no

Norges fredslags temagruppe om fredsskatt: http://fredslaget.no/saker/fredsskatt

Seniorgruppen for Palestina: http://folkehjelp.no  + søk på "seniorgruppen" 

Vennenes samfunn Kvekerne:  http://kveker.org –> Fredsskatt

 

SE DESSUTEN – og gjerne bidra til:  Norges fredsfond http://norgesfredsfond.no