FREDSSKATTALLIANSEN

Stortingsvalg 2013

Stortingsvalg 2013 [flygeblad]

ØNSKER DU FRED, MEN BETALER FOR KRIG?

Syns du at det er riktig at en stor del av skatten du betaler, blir brukt til:

Kjøp av F-35 kampfly, krig i fjerne strøk, utvikling av flere og mer effektive våpen ...?

I 2013 koster det militære forsvaret oss 42,3  milliarder kroner.

Om du mener at dette er riktig, da er du heldig, fordi du har mange partier å velge
mellom i årets Stortingsvalg!
________________

Om du ikke mener det, har du sammen med mange av oss et stort problem - å finne
partier og politikere som støtter deg.

Kan du hjelpe oss å finne partiet som lar oss bruke skattepengene våre til å skape fred
med ikkevoldelige midler?

FREDSSKATTALLIANSEN

 Fredsskatt –  økonomisk militærnekt

Militærforsvaret finansieres av våre skattepenger!

Men vi ser ingen prinsipiell forskjell på selv å bære våpen og å
betale via skatten for at andre bruker våpen på våre vegne.

Derfor vil vi få utvidet militærnekterloven slik at man kan få overført denne delen av skatten til et fond for
konstruktive fredstiltak.

Ta gjerne kontakt om du har lyst til å være med og arbeide for å få utvidet
militærnekterloven til å gjelde også økonomisk militærnekting, eller å støtte oss på annet vis.

Fredsskattalliansen
ble dannet i 2007 for å styrke arbeidet for økonomisk militær­nekting av disse syv fredsorganisasjoner:

• Norges Fredslag 
• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
• Fred og forsoning - IFOR Norge
• Folkereisning mot krig (FMK)
• Seniorgruppen for Palestina  (under Norsk Folkehjelp)
• Bestemødre for Fred
• Kvekerne i Norge

Kontakt:  Fredsskattalliansen,  hos Vennenes Samfunn Kvekerne, Grønland 12, 0188 Oslo.

Trine Eklund  <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>  tlf. 22 14 30 62 ,  Douglas Draper, tlf. 22 35 08 94 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Økonomisk støtte kan sendes til  Fredsskattalliansen: kontonr 0539 63 87834